OFERTA

Nasza oferta to Twoje korzyści!

Nasze usługi bazują na księgowości elektronicznej, która jest nowoczesnym rozwiązaniem ułatwiającym prowadzenie działalności. księgowość online                                                                                                                                                                      
Główne korzyści to:

 • bezpłatne nowoczesne oprogramowanie do wystawiania faktur
 • korzystanie z nowoczesnego programu do fakturowania to niższe koszty obsługi
 • program do fakturowania ułatwia elektroniczną wysyłkę faktur czyli pozwala obniżać koszty działalności
 • możliwość dostarczania zeskanowanych faktur na maila a więc oszczędność Twojego czasu
 • łatwy dostęp przez Internet 24h na dobę do danych finansowych potrzebnych w zarządzaniu firmą
 • doradzimy Ci w kwestiach finansowych, podpowiemy nowoczesne rozwiązania w prowadzeniu Twojego biznesu

Aby skorzystać z naszej oferty wystarczy wykonać pierwszy krok – skontaktować się z nami

 

Zobacz wszystko co proponujemy:

Rejestracja spółek z o.o. przez Internet w trybie S24 z zastosowaniem wzorca umowy bez udziału notariusza.

Rejestracja następuje w elektronicznym systemie Ministerstwa Sprawiedliwości w ciągu jednego do dwóch dni roboczych.
Prowadzenie uproszczonej księgowości:

 • ewidencję przychodów dla rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego
 • ewidencję przychodów i kosztów dla rozliczających się w formie Książki Przychodów i Rozchodów 
 • ewidencję podatku od towarów i usług – rejestry VAT
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz ZUS

Prowadzenie pełnej księgowości:

 • ewidencję księgową na podstawie zakładowego planu kont
 • ewidencję podatku od towarów i usług – rejestry VAT
 • ewidencję środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
 • sporządzanie i wysyłka elektroniczna deklaracji do Urzędu Skarbowego oraz ZUS

Obsługa naliczania płac i składek ZUS:

 • prowadzenie dokumentacji rejestracyjnej pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy
 • sporządzanie list płac, rozliczanie umów cywilnoprawnych
 • sporządzanie deklaracji ZUS
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika
 • sporządzanie zeznań rocznych pracowników
 • sporządzanie deklaracji rocznych

Obsługa kadrowa:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych
 • przygotowywanie umów z pracownikami
 • przygotowywanie wypowiedzeń i świadectw pracy
 • zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników

Usługi dodatkowe:

 • prowadzenie rozliczeń PFRON
 • sporządzanie sprawozdań GUS
 • rozliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • transakcje zagraniczne WNT, WDT, import/export, deklaracje VAT UE
 • rozliczanie kosztów użytkowania pojazdów na podstawie prowadzonej ewidencji przebiegu
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, rozliczenia roczne podatku dochodowego
 • usługi doradczo-szkoleniowe przy otwieraniu i prowadzeniu działalności, zastosowanie rozwiązań ułatwiających codzienną pracę
 • szkolenia z obsługi programów do fakturowania oraz elektronicznych rozwiązań dla prowadzonej działalności gospodarczej